Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 A3/B4 4 Litr Pojemnik

W cenie: 210,20 zł

Przejdź do sklepu

jeśli chcesz złożyć zamówienie lub dowiedzieć się
czegoś więcej na temat tego produktu

Informacje o Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 A3/B4 4 Litr Pojemnik

Wybierają c Castrol EDGE czerpiesz korzyś ci zwią zane z naszym najistotniejszym olejem silnikowym. Dzię ki dodatkowi TITANIUM FST™ podwoiliś my gruboś ć filmu olejowego aby zapobiec jego zrywaniu i obniż yć tarcie.Castrol EDGE 0W-40 A3/B4, teraz z sił ą TITANIUM FST™ mocne strony Film olejowy oporny na wysokie obcią ż enia maksymalnie broni przed zuż yciem Dzię ki idealn ym wł aś ciwoś ciom pł ynię cia błyskawicznie osią ga wraż liwe czę ś ci silnika, zwł aszcza w trakcie zimnego rozruchu Redukuje tarcie w silniku gwarantują c maksymalne osią gi i potencjał oszczę dnoś ci paliwa Speł nia lub przewyż sza specyfikacje producentó w SAE 0W-40 ACEA A3/B3 A3/B4 API SN/CF VW 502 00 / 505 00 BMW Longlife-01 Aprobata MB 229.3 / 229.5 Porsche A40 Meets Ford WSS-M2C937-A Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H412: Dział a krzywdząco na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.

do góry ↑