Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego (2016)

Cena: 291,14 zł

Przejdź do sklepu

jeśli chcesz złożyć zamówienie lub dowiedzieć się
czegoś więcej na temat tego produktu

Informacje o System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego (2016)

Przekazywany do dłoni Czytelników VI tom Systemu Prawa Karnego Procesowego poświęcony jest problematyce stron i innych uczestników nowoczesnania karnego.

Główną ideą Systemu, zgodnie z charakterem tego wielotomowego cyklu publikacji, jest zebranie dotychczasowego dorobku literatury i po części orzecznictwa dotyczącego polskiego procesu karnego. Z drugiej jednak strony, Autorzy musieli zaprezentować własne poglądy w opisywanej materii. Pewien wkład we wzbogacenie opisanej tu problematyki wniósł także ustawodawca, dokonując w ostatnich latach licznych nowelizacji polskiej procedury karnej, w tym "szerokiej reformy", która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., i "kontrreformy" wprowadzonej wyjątkowo z dniem 15 kwietnia 2016 r. Obie nowelizacje wpłynęły także, w obszerniejszym lub mniejszym stopniu, na status prawny stron i innych uczestników postępowania karnego. W związku z powyższym należało także w niniejszej publikacji odnieść się do niejednokrotnie sprzecznych zmian, wprowadzonych na przestrzeni zaledwie dwóch lat, co nadało poświęconym im rozważaniom charakter dynamiczny.

Pojęcie uczestnika innowacyjnania budzi wątpliwości nie tylko w literaturze, lecz i aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego, sporo kontrowersji budzi także tradycyjne pojęcie strony procesowej, warianty stron, pojęcia zdolności procesowej i zdolności do czynności procesowych. Problematyka ta, stanowiąca swoisty wstęp do zagadnień opisywanych w niniejszym tomie, pozostała obszernie opisana w rozdziale I.

W rozdziale II opisano instytucję oskarżyciela publicznego w odniesieniu do prokuratora, jak i nieprokuratorskich organów oskarżycielskich. W sytuacji prokuratora sięgnięto nie tylko do regulacji kodeksu innowacyjnania karnego, ale i ustawy z 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Rozdział III posiada pokaźne rozważania dotyczące pokrzywdzonego. Przeprowadzona w nim analiza standardów ochrony praw pokrzywdzonego w świetle dokumentów europejskich, a także Konstytucji RP i obowiązującego kodeksu postępowania karnego przekonuje, iż nie jest on już w polskim procesie karnym postacią zapomnianą. Jednocześnie wykazuje, jak wyraźną rolę w ukształtowaniu tych wzorców odegrało szeroko rozumiane ustawodawstwo europejskie.

Rozdział IV opisuje ewolucję uprawnień i obecny status prawny oskarżyciela posiłkowego występującego w procesie karnym jednocześnie jako oskarżyciel posiłkowy uboczny, jak i oskarżyciel posiłkowy subsydiarny.
...
ISBN 9788381071987
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA
Ilość stron 1396
Rok wydania 2016

do góry ↑