Mobil 1 SUPER 2000 X1 10W-40 20 Litr Kanister

W cenie: 369,70 zł

Przejdź do sklepu

jeśli chcesz złożyć zamówienie lub dowiedzieć się
czegoś więcej na temat tego produktu

Klasa lepkości 10W40

Informacje o Mobil 1 SUPER 2000 X1 10W-40 20 Litr Kanister

seria ś rodków smarnych Super 2000 to wysokiej jakoś ci oleje silnikowePremium, które genialn ą ochronę i poziom wydajnoś ci.Wł asnoś ci i zalety:Produkty Mobil Super 2000 zapewnia osią gnię cie najkorzystniejszej sprawnoś ci pojazdu.Mobil Super 2000 X1 10W-40 zagwarantuje:genialną ochronę przed zuż yciemdoskonał ą czystoś ć silnikadoskonał ą ochronę w wysokich temperaturachdoskonał a ochrona w niskich temperaturachZastosowanie:Mobil Super 2000 X1 10W-40 przeznaczony jest do silników benzynowych i wysokoprę ż nych silnikřw Diesla i zapewnia ochronę, która wykracza poza klasyczne oleje mineralne. Polecamy Mobil Super 2000 X1 10W-40, zwł aszcza jeś li silnik jest naraż ony na wyż sze obcią ż enia.prawie wszystkie technologie silnikówbenzyna i Dieseldo jazdy autostradą i jazdy po mieś cienormalne i skomplikowane warunki jazdysilniki o wysokiej wydajnoś ciNależ y przestrzegać instrukcji obsł ugi swojego pojazdu w odniesieniu do zalecanej lepkoś ci oleju silnikowego i specyfikacjiSpecyfikacje i dopuszczenia:ACEA A3/B3 API SL/SJ/CF VW 501.01/505.00 MB 229.1

do góry ↑