Książki i Komiksy » Czasopisma » Społeczno-polityczne »

WIADOMOŚCI ELBLĄSKIE 13-19.III.1980

WIADOMOŚCI ELBLĄSKIE 13-19.III.1980

Informacje o WIADOMOŚCI ELBLĄSKIE 13-19.III.1980

Wiadomości Elbląskie - Ilustrowany Tygodnik Polityczno - Informacyjny .Dziennik PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza .
Wydawca - Sztandar Ludu - Ilustrowany Dziennik Polityczno - Informacyjny .Dziennik PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza .
Wydawca - RSW " Prasa Książka Ruch " Lubelskie Wydawnictwo Prasowe .
W czasopiśmie można przeczytać wiele artykułów politycznych , naukowych , informacyjnych dotyczących Polski i Świata z tamtego okresu. W każdmy numerze gazety znajdują się ciekawe działy i artykuły.Na pierwszej stronie każdego numeru gazety " Sztandar Ludu " znajduje się napis " Proletariusze wszystkich krajów łączcie się " .


stron.Serdecznie zapraszam do lektury.
Gazeta jest orginalna , nie reprint , równiez nie kserokopia.
Stan czasopisma jak na zdjęciu,sam oceniam jako dobry .Czasopismo można obejrzeć w Warszawie i kupić osobiscie.


Uwaga!Jeżeli zdjęcie nie przedtstawia całego przedmiotu to oznacza że nie zmieścił się on na skanerze.Jednak sprzedawany jest w całosci . Ten Przedmiot jest na stanie - dosłownie pod ręką przy komputerze.Zamawiająć większą ilość przedmiotów za wysyłkę płacicie Państwo tylko raz - tyle co za wysyłkę jednego przedmiotu. Szybka wysyłka. Na życzenie wystawiamy fakturę Vat . W przypadku wysyłki listem zwykłym czyli niepoleconym - nie jesteśmy ponieść za nią odpowiedziaści.Taka przesyłka jest nierejestrowana i nie możemy reklamować
jej na poczcie.Możecie Państwo również odebrać zamówione przedmioty osobiście lub za pośrednictwem własnego kuriera. Wówczas oczywiście nie doliczamy kosztów wysyłki.
**************************************************************************************************
O koszty wysyłki za granicę proszę pytać mailowo lub telefonicznie>**************************************************************************************************
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę napisać maila na krzynniek@poczta.fm lub zadzwonić ewentualnie sms (+48)501929021

*********************************************************************************************


 

UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK

 

" Wiadomosci Elbląskie " The flag of the People - An Illustrated Journal Politico - Information. Official PZPR - the Polish United Workers' Party. Publisher - RSW "Press Book Movement" Lublin Publisher Press. The journal can be read many political articles, research, information concerning the Polish and the World of the period. The issue of the each newspaper There are interesting chapters and articles: 4 pages.The first page of each issue of the newspaper "The Standard of the People" is the inscription "Workers of all countries unite." - in Polish " Proletariusze wszystkich krajów łączcie się " . We cordially invite you to read. The newspaper is original, not reprint, also not a photocopy. Status as on the picture magazines, he was good. Journal can be viewed in Warsaw and buy in person. Note: If the picture does not przedtstawia whole subject that means that he could not fit on the scanner., However, is sold in its entirety.

If you have questions or concerns, please write krzynniek@poczta.fm or call any (+48) 501929021

***************************************************************************************************

 

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RURU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RURU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RURU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RURU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RURU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

 

 

" Wiadomości Elbląskie " - " флаг народа " - иллюстрированный журнал Политико - Информация Официальный ПОРП -. Партии ПОРП-на польском языке PZPR . Издатель - RSW "Пресс Книга движения" Люблин Publisher Press. В журнале можно прочитать много политических статей, исследований, информации о польском и Всемирного периода.Выпуск газеты каждый Есть интересные разделы и статьи: 4 страниц.На первой странице каждого номера газеты " Sztandard Ludu " - " флаг народа "есть надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" - на польском языке" Proletariusze wszystkich krajów łączcie się " . Приглашаем Вас читать. Газета является оригинальным, а не перепечатывать, а также не ксерокопию. По состоянию на картинке журналов, он был хорош. Журнал можно просматривать в Варшаве и купить в лицо. Примечание. Если картинка не przedtstawia весь вопрос, что означает, что он не мог помещаться на сканере, однако, продается в полном объеме.


Если у Вас есть вопросы или проблемы, пожалуйста, напишите krzynniek@poczta.fm или позвоните по любому (1048) 501929021 (+48)501929021

 

 

DE DE DE DE DEDE DE DE DE DE DE DE DE DE DEDE DE DE DE DE DE DE DE DE DEDE DE DE DE DE DE DE DE DE DEDE DE DE DE DE

 

>" Wiadomości Elbląskie " - " Die Flagge des Volkes " - Ein illustriertes Journal politisch - Information Offizielle PZPR -. Der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ". Partei
Publisher - Die Fahne des Volkes - Ein illustriertes Journal politisch - Information Offizielle PZPR -. Der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei
Publisher -. RSW" Das goldene Buch Movement "Lublin Publisher Presse.
In der Zeitschrift, die Sie viele Artikel in politischen, wissenschaftlichen, Informationen über die polnische und die Welt der damaligen Zeit lesen kann. Die Ausgabe der Zeitung każdmy Es gibt interessante Abschnitte und artykuły.Na die erste Seite jeder Ausgabe der Zeitung "The Standard of the People" ist die Inschrift "Proletarier aller Länder vereinigen." - in Polnish " Proletariusze wszystkich krajów łączcie się "

4 Seiten. Wir laden Sie herzlich zu lesen.
Die Zeitung ist ein Original, nicht erneut zu drucken, auch nicht eine Fotokopie.
Staatlichen Zeitungen wie das Bild selbst war gut. Zeitschrift in Warschau eingesehen werden kann und kaufen in Person.

Hinweis: Wenn das Bild nicht prasentiert ganze Objekt ist ein Mittel, die nicht passen könnte es auf skaner.Aber wird in seiner Gesamtheit verkauft. Dieser Artikel ist auf Lager - buchstäblich nur einen Fingertipp auf dem Computer. Mit der Bestellung einer größeren Menge von Elementen für den Versand zahlen Sie nur einmal - das gleiche wie für den Versand einer Position. Schneller Versand. Auf Antrag eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, schreiben Sie bitte oder rufen Sie krzynniek@poczta.fm oder SMS (+48)501929021

Produkt został dodany 17.11.2014 19:33.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 17.11.2014 19:33.

Produkt jest nowy.

do góry ↑