Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

GEOLOGIA i HYDROGEOLOGIA INŻYNIERSKA Grunty Mapy

GEOLOGIA i HYDROGEOLOGIA INŻYNIERSKA Grunty Mapy

Informacje o GEOLOGIA i HYDROGEOLOGIA INŻYNIERSKA Grunty Mapy

Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i hydrogeologii

Lenczewska - Samotyja Elżbieta, Zdrojewska Natalia, Łowkis Adam

2007 rok

stron 143

 

OPIS

Książka obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu procesów geologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich wpływ na problemy budownictwa. Ponadto w skrypcie znajdują się elementarne wiadomości dotyczące własności i genezy skał oraz wód podziemnych. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z warunkami geologicznymi Polski centralnej.

Spis treści: (skrócony)


PRZEDMOWA 

1. PODSTAWOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO 

2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OCENĘ PRZYDATNOŚCI TERENU DLA CELÓW BUDOWNICTWA

3. OGÓLNE WIADOMOŚCI O ZIEMI 
3.1. Kształt i wielkość Ziemi 
3.2. Wiek Ziemi 
3.3. Ciepło i ciśnienie wewnątrz Ziemi 
3.4. Budowa Ziemi 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW GEOLOGICZNYCH
4.1. Podział procesów 

5. PROCESY WEWNĘTRZNE
5.1. Procesy magmowe 
5.2. Ruchy skorupy ziemskiej 
5.3. Metamorfizm i skały metamorficzne 
5.4. Deformacje tektoniczne 

6. PROCESY ZEWNĘTRZNE
6.1. Wietrzenie skał 
6.2. Działalność lodowców 
6.3. Działalność rzek 
6.4. Działalność wód opadowych 
6.5. Działalność wiatru (działalność eoliczna) 
6.6 Działalność jezior 
6.7. Działalność mórz 
6.8. Powierzchniowe ruchy masowe 

7. PODSTAWOWE CECHY GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE SKAŁ (GRUNTÓW)
7.1. Uwagi ogólne 
7.2. Podstawowe cechy fizyczne skał (gruntów) 
7.3. Cechy mechaniczne skał 
7.4. Związek pomiędzy genezą skał a ich cechami geologiczno-inżynierskimi 

8. WIADOMOŚCI O WODACH PODZIEMNYCH
8.1. Geneza wód podziemnych 
8.2. Strefy aeracji i saturacji 
8.3. Podstawowe własności hydrogeologiczne skał 
8.4. Własności fizyczne i skład chemiczny wód podziemnych 
8.5. Zwierciadło wód podziemnych 
8.6. Klasyfikacja wód podziemnych 
8.7. Źródła 
8.8. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych 
8.9. Sufozja i kolmatacja 

9. MAPY GEOLOGICZNE W ZASTOSOWANIACH INŻYNIERSKICH 
9.1. Ogólna charakterystyka map geologiczno-inżynierskich 
9.2. Wykorzystanie istniejących map geologicznych 
9.3. Mapy (plany) geologiczne w opracowaniach geologiczno-inżynierskich 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Produkt został dodany 18.11.2009 02:18.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 26.04.2017 11:47.

Produkt jest nowy.

do góry ↑