Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

USTROJ REWOLUCJA FRANCUSKA Konstytucja V Republika

USTROJ REWOLUCJA FRANCUSKA Konstytucja V Republika

Informacje o USTROJ REWOLUCJA FRANCUSKA Konstytucja V Republika

ZAŁOŻENIA USTROJOWE
WSPÓŁCZESNEJ FRANCJI

ze szczególnym uwzględnieniem urzędu Prezydenta Republiki

Kazimierz Biskupski

PWN
1963 rok
159 strony
format: 24 x17 cm

[NISKI NAKŁAD jedynie 700 EGZ !!!]

STAN: bdb,

_________________S P I S   T R E Ś C I________________

Przedmowa...................         ^
CZĘSC   I.   ROZWÓJ   FORM   USTROJOWYCH   FRANCJI   W   LATACH   1789-1958

Uwagi wstępne do części pierwszej.............     .         7
1.  Wpływ ustrojów przeszłości.............         7
2.  Francja jako „laboratorium" form ustrojowych........         9
3.  Wpływ Francji na ustroje obce............         9
4.  Komuna Paryska prawzorem systemu rad.........       10
5.  Cechy francuskiej tradycji konstytucyjnej.........       10

Rozdział   I:   Ustroje konstytucyjne Rewolucji Francuskiej (1789-1814)    .     .       13
1.  Podstawowe założenia konstytucji z 3 września 1791 r.......       13
2.  Podstawowe założenia konstytucji jakobińskiej z 24 czerwca 1793 r.     15
3.  Podstawowe założenia konstytucji z 22 sierpnia 1795 r. (III r.)     17 . 
4. Podstawowe założenia konstytucji z 13 grudnia 1799 r. (VIII r.) .   19

Rozdział  II:   Konstytucje kształtującego się parlamentaryzmu (1814-1871)      .       22
1.  Karta z  1814 r. i jej  stosowanie............       22
2.  Karta z 1830 r. i jej stosowanie............       25
3.  Konstytucja z 1848 r................       27
4.  Konstytucja z 1852 r................       30
5.  Ustrój polityczny Komuny Paryskiej  1871 r.........       32

Rozdział   III:   Konstytucje ukształtowanego  parlamentaryzmu ..       34
1. Ustawy konstytucyjne z 1875 r.............       34
a)  Geneza.........'........       34
b)  Podstawowe założenia konstytucji z  1875 r........       35
2.' Projekt konstytucji z  19 kwietnia  1946 r..........       40
3. Konstytucja z  13 października  1946 r...........       42

CZĘŚĆ   II.   USTRÓJ   V   REPUBLIKI


Uwagi wstępne do  części  drugiej.............       49
Rozdział   IV: U źródeł V Republiki............       52
Rozdział   V: Zwierzchnictwo ludu w V Republice........       64
Rozdział   VI: Prezydent Republiki............       81
1.  Osobista pozycja gen.  de Gaulle'a........I  .                   82
2.  Sposób powoływania Prezydenta Republiki.........       82
3.  Uprawnienia Prezydenta Republiki...........       85
a)   Uprawnienia Prezydenta Republiki w stosunku do rządu   ....       86
b)   Uprawnienia Prezydenta Republiki w stosunku do parlamentu ..      .       88
c)   Uprawnienia Prezydenta Republiki w stosunku do organów sądowych       92
4.  Wyjątkowe uprawnienia Prezydenta Republiki  (art. 16 konstytucji)      94
5.  Tendencje rozwojowe prezydentury...........       98

Rozdział   VII:  Rząd................      104
Rozdział   VIII:  Parlament......../.....      115
1.  System wyborczy do Zgromadzenia Narodowego i Senatu.....      117
2.  Z zagadnień organizacji wewnętrznej parlamentu.......      119
3.  Uprawnienia  ustawodawcze  parlamentu..........      123
4.  Uprawnienia parlamentu w dziedzinie finansów........      128
5.  Problem odpowiedzialności rządu przed parlamentem......      130
6.  Pozostałe  uprawnienia  parlamentu...........      133

Rozdział   IX:  Organy sądowe  i doradcze..........      135
1.  Rada  Konstytucyjna...............      135
2.  Rada   Ekonomiczna   i   Socjalna.........           .      .      138
3.  Wysoka Izba Sprawiedliwości...........      .      138
4.  Wyższa  Rada  Magistratury.............      139

Rozdział    X:   Konkluzje............                       143
Nota w  sprawie  bibliografii................      153
Resume....................      155

Produkt został dodany 18.11.2009 02:16.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 26.04.2017 11:47.

Produkt jest nowy.

do góry ↑