Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

Dom i Ogród » Ogród » Nawozy i preparaty » Środki ochrony roślin »

STOMP 330EC 250ml

STOMP  330EC 250ml

Informacje o STOMP 330EC 250ml

STOMP   330 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy,
ziemniaku, bobiku, łubinie żółtym, tytoniu, na plantacjach traw nasiennych, roślinach
warzywnych, niektórych roślinach ozdobnych, szkółkach drzew ziarnkowych i
pestkowych, truskawce, ostropeście plamistym. Środek przeznaczony jest również do
niszczenia i hamowania odrostów bocznych tytoniu.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej
zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są
zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy
dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa,
przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna,
włośnica sina, włośnica zielona.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski,
rumianki, rumiany, wyczyniec polny, wyki.
Chwasty odporne np.: starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty
wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń).

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.
Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich, o
większej zawartości próchnicy.
Rośliny rolnicze
 pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
Środek można stosować:
 po siewie, nie później niż w 3 dni; lub
 wcześnie powschodowo, nie później niż w fazie 1-2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych
Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha.
Uwaga
Ziarno zbóż wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm
warstwą gleby. Przykrycie ziarna płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną
przerzedzenia roślin.

 kukurydza
Środek można stosować:
 po siewie, nie później niż w 3 dni w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50
WP:
Stomp 330 EC 4-5 l/ha + Azoprim 50 WP 1 kg/ha lub
 powschodowo w fazie 1-2 lioeci chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50 WP
Stomp 330 EC 4-5 l/ha + Azoprim 50 WP 1 kg/ha.*
 trawy nasienne (wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, życica trwała,mietlica biaława). Plantacje w 1,2 lub 3 roku użytkowania. Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na dobrze rozkrzewione rośliny traw.
 jesienią: od połowy września do połowy października (można stosować jesienią również na plantacjach założonych wiosną tego samego roku).
Skuteczność środka uzależniona jest od stopnia wilgotności gleby. W warunkach suszy skuteczność jest słabsza.
 wiosną: jak najwcześniej, od marca do początku kwietnia.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Uwagi:
1. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
2. Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od
zastosowania środka.
3. W przypadku masowego występowania wiechliny rocznej lub miotły
zbożowej środek stosować jesienią.

 ziemniak

Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i
zabronowaniu pola.
Zalecana dawka: 3,5-5 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu działania, Stomp 330 EC można stosować
przedwschodowo, łącznie ze środkiem Afalon 450 SC w dawce:
Stomp 330 EC 3,5-5 l/ha + Afalon 450 SC 2 l/ha.
Uwagi:
1. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
2. Mieszaninę środków Stomp 330 EC + Afalon 450 SC sporzadzić bezpośrednio przed zabiegiem.

 bobik, łubin żółty.

Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni)
Zalecana dawka: 4 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w łubinie żółtym Stomp 330 EC
można stosować bezpośrednio po siewie z herbicydem Command 480 EC
Stomp 330 EC 3 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.

 tytoń.

Zwalczanie chwastów.
Środek stosować nie później niż 1 dzień przed sadzeniem tytoniu.
Zalecana dawka: 4 l/ha.
Niszczenie i hamowanie odrostów bocznych tytoniu
Bezpośrednio (a najpóźniej do 24 godzin) po ogłowieniu tytoniu i usunięciu w miarę potrzeby pędów bocznych o długości powyżej 2 cm, zastosować środek w stężeniu 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), zużywając 10-20 ml cieczy użytkowej na roślinę.Ilość cieczy użytkowej zależy od tendencji odmiany do wykształcania odrostów oraz od wysokości rośliny. Ciecz użytkową można stosować do opryskiwania lub ręcznego polewania roślin tytoniu .
Op r y s k iwa n i e :
Opryskiwać tak, aby strumień cieczy użytkowej skierowany był na wierzchołek łodygi z odległości około 20 cm.
Podczas zabiegu przestrzegać niskiego ciśnienia w opryskiwaczu do 1 atm (0,1 Mpa).
Przed zabiegiem ustalić czas otwarcia dyszy rozpylacza, w ciągu którego wypływa 10- 20 ml cieczy użytkowej z opryskiwacza.
P o l ewa n i e r o ś l i n
Polewać "naczyńkiem", stosując ciecz użytkową o stężeniu 1,5% w ilości 10-20 ml na roślinę.
Przygotowaną i ściśle odmierzoną ilość cieczy użytkowej wylewać z "naczyńka" na wierzchołek ogłowionej łodygi tytoniu tak, aby spływając wzdłuż całej łodygi wnikała we wszystkie pachwiny liści aż do podstawy łodygi.
Uwagi:
1. Zabieg wykonać na co najmniej 1 godzinę przed przewidywanym opadem deszczu.
2. Środek stosować na rośliny suche i nie pochylone.
3. Gdy rośliny tytoniu rosną intensywnie zabieg niszczenia i hamowania odrostów bocznych można powtórzyć po upływie 5-7 dni.
Rośliny sadownicze
 truskawka.
Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów.
Zalecana dawka:
 3-4 l/ha (plantacje nowo założone w 2 tygodnie po posadzeniu i ukorzenieniu się roślin),
 4-6 l/ha (plantacje jednoroczne i starsze).
 szkółki drzew ziarnkowych i pestkowych (podkładki i okulanty).
Środek stosować wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów bezpośrednio po posadzeniu podkładek; w okulantach, przed ruszeniem wegetacji.
Zalecana dawka: 5-6 l/ha.
Uwaga
Stomp 330 EC zastosowany po rozpoczęciu wegetacji w wyższych temperaturach może powodować uszkodzenia roślin.
Rośliny warzywne
 groch.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Uwaga:
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

 fasola.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Uwaga
W przypadku wystąpienia po siewie fasoli niekorzystnych warunków
atmosferycznych - długotrwałych, obfitych opadów przy jednoczesnych niskich
temperaturach - mogą wystąpić uszkodzenia roślin fasoli. Nasiona wysiewać na
jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

 bób.

Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.
 cebula (z siewu).
Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lubpo wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści, na powierzchnię wolną od chwastów.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

 cebula z dymki.

Środek można stosować
a) do 5 dni po sadzeniu dymki
Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
lub
b) po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm, na kiełkujące i wschodzace chwasty
Zalecana dawka: 4 l/ha.

 cebula nasienna.
Opryskiwaćdo 10 dni po sadzeniu wysadek cebuli.
Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
 czosnek.
jesienny: opryskiwać bezpośrednio po posadzeniu lub wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, przed wschodami chwastów.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
wiosenny: opryskiwać bezpośrednio po sadzeniu.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub
po wschodach czosnku, gdy wysokość rośliny mają 5-10 cm wysokości.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

 por (z siewu).
Opryskiwać do 3 dni po siewie.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

 koper ogrodowy.
Środek stosować do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub
po wschodach kopru lecz przed wschodami chwastów.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Uwagi:
1. Nasiona kopru wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.
2. Środka nie stosować w koprze przeznaczonym na wczesny zbiór (zielony koperek).

 marchew, pietruszka.
Opryskiwać do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha
Nasiona wysiewać na jednakową głebokość, nie mniejszą niż 2 cm.

 kapusta głowiasta (z rozsady), kalafior (z rozsady).
Opryskiwać przygotowane pole bezpośrednio przed sadzeniem rozsady.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

 chrzan.
Opryskiwać po sadzeniu i uformowaniu redlin przed wschodami chwastów lub przed ukazaniem się liści chrzanu.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

 pomidor (z rozsady), papryka (z rozsady).
Środek stosować od 3 do 1 dnia przed sadzeniem rozsady.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
 ostropest plamisty.
Opryskiwać najpóźniej do 3 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3 l/ha.

Rośliny ozdobne
 lilie (mieszańce azjatyckie).
Środek stosować wiosną przed wschodami roślin.
Zalecana dawka: 4 l/ha.
 mieczyk ogrodowy.
Środek stosować wiosną przed wschodami roślin, w 4-10 dni po sadzeniu bulw.
Zalecana dawka: 4 l/ha.
 tulipan.
Środek stosować jesienią po sadzeniu cebul, przed nastaniem mrozów.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Produkt został dodany 30.09.2009 09:43.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 30.09.2009 09:43.

Produkt jest nowy.

do góry ↑