Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

Książki i Komiksy » Książki naukowe i popularnonaukowe » Filologie, językoznawstwo » Polonistyka »

PSALM 136 /7 Babilon W LITERATURZE POLSKIEJ Heine

PSALM 136 /7 Babilon W LITERATURZE POLSKIEJ Heine

Informacje o PSALM 136 /7 Babilon W LITERATURZE POLSKIEJ Heine

e-księgarnia antykwariat
PARALALA

tel.+48 606692520
paralala@poczta.onet.plKATEGORIE - kliknij i wybierz:


 
 
47 1020 5011 0000 9102 0024 0739   
 


57 1140 2004 0000 3202 6092 9336

tytułem: nick i nr aukcji


________P O C Z T A
_______


I. PRZEDPŁATA NA KONTO:

*1 książka - priorytet 10,00 zł
*2 książki - priorytet 11zł
*3 i więcej - priorytet GRATIS !

II. PRZESYŁKA POBRANIOWA (przy odbiorze):

* 1 książka - priorytet - 15,50 zł
* 2 książki
- ekonomiczna - 14,00 zł
- priorytet - 17,00 zł
*3 książki i więcej
- ekonomiczna - 16,00 zł
- priorytet - 19,00 zł

____K U R I E R (DPD)____
I. PRZEDPŁATA NA KONTO:

*1 - 3 książek - 18 zł
*3 - 10 książek - 22 zł
*

II. PRZESYŁKA POBRANIOWA (przy odbiorze):

* 1- 3 książek 28,00 zł
* 3- 10 książek 28,00 zł *  

SUPER FLUMINA BABYLONIS
PSALAM 136 (137) W LITERATURZE POLSKIEJ XIX-XX WIEKU
Bogdan Burdziej
rok: 1999,

364 strony.

[pozycja nowa]

 
________________________________________________________________________________

  • Trwa od zarania literatury polskiej nieprzerwany jej dialog z Biblią, w szczególności zaś - z Księgą Psalmów. Inspiracja, jaka z tego źródła wypływa: religijna, moralna, artystyczna - owocuje obficie zarówno wkonkretnych utworach, jak w innych składnikach procesuhistorycznoliterackie-go. Jest też na tyle rozległa, różnorodna iwielopostaciowa, że mimo wzmożonego w ostatnich dwóch dziesięcioleciachzainteresowania tą problematyką liczne kwestie wciąż zasługują napełniejsze opracowanie.
  • Jest wśród nich problem szczególnie intensywnej obecności wpiśmiennictwie czasów porozbiorowych i literaturze nowszej Psalmu136(137) jako jednego z najważniejszych wzorców obrazowania niewolinarodowej. Kwestia ta, głównie w poezji, doczekała się już badawczegorekonesansu w obrębie XIX stulecia, a także przyczynków ukazujących jejXX-wieczne kontynuacje oraz europejski kontekst zjawiska2.Dotychczasowe ustalenia nie wyczerpują jednak problemu, choć są opartena dość obszernym i reprezentatywnym zestawie utworów wykorzystującychinspirację psalmiczną różnorako - od przekładu sensu stricto, parafrazyi naśladowania, przez aluzje i nawiązania aż do nieoczywistych a trudnorozpoznawalnych reminiscencji.
  • Powstaje zatem pytanie, czym się ów psalm w Psałterzu wyróżnia i jakiesąjego właściwości, które przyczyniły się do niezwykłej kariery tejpieśni Dawidowej w ostatnich dwu stuleciach. Badacz psalmicznej topikinie może zignorować rozpowszechnionej w XIX i XX w. opinii, iż Psalm136(137) należy do najpiękniejszych, najważniejszych, najbardziejinspirujących tekstów Psałterza. O takich wyjątkowych walorach mówią,wprost albo pośrednio, jego tłumacze, komentatorzy, naśladowcy iczytelnicy. Pełniejsza dokumentacja tej opinii znajdzie się w dalszychczęściach rozprawy.

Spis treści

Wstęp.....

Rozdział 1. U źródeł toposu.....
I. Psalm 136 Superflumina Babylonis w Wulgacie św. Hieronima
II. Niewola babilońska.....
III. Syjon-Jerozolima versus Babel-Babiłon......
IV, Praeparatio evangelica.......
V. Świętego Augustyna objaśnienie Psalmu 136(412)...
VI. Dziedzictwo św. Augustyna.....
Św. Jan od Krzyża, Romanca na Psalm 136 (1577) 29. Św. Wincenty a Paulo(1607) 30. Pascal, Myśli (1670) 30. Św. Teresa z Lisieu* (1889) 30. O.Stanisław Wójcik (l 983) 31.
VII. Katena Psalmu 13 6(13 7)...
Tekst psalmu 31. Treść i podział psalmu 34. Geneza psalmu, czaspowsta­nia, autor, gatunek 35. Komentarz 36 (werset 1-36, werset 2-37,werset 3--38, werset 4-38, werset 5-39, werset 6-40, werset 7-41,werset 8-41, wer­set 9-42). Złorzeczenia w psalmie 42.

Rozdział 2. „ Może to tak każdy lud uciśniony też mówić ",
Psalm 136(137) w spolszczeniach dawnych (XV-XVIII w.).
Psatterz floriański (XIV-XV w.) 45. Psałterz puławski (XVI w.) 46.Psał­terz krakowski (1532) 46. Wróbel (1539) 48. Rej (1541) 48.Lubelczyk (1558) 49. Biblia Leopolity (1561) 51. Biblia brzeska (1563)52. Kocha­nowski (1579) 54. Gomółka (1580) 58. Wujek (1594, 1599) 58.Skarga (1597) 61. Rybiński (J598) 65. Rysiński (1614) 67. Psalterzykmaryjny (1624, 1641) 68. Biblia gdańska (1632) 69. Z. Morsztyn(1676-1681) 70. Sobieski (1683) 71. Potocki (1688-1696) 71. Tylkowski(1688) 72. Ku-rzeniecki(I769)72.

Rozdział 3. „Napis na wierzbę zwaną 'Salix babylonica'".
Przemiany toposu w poezji klasyków i wczesnych romantyków.....75
I. „Duch poezji hebrajskiej" w Europie i w Polsce....
Lowth (1753) 76. Herder (1782-1783) 76. Mendelssohn (1783) 77.Borów-ski (1820) 78. Karpiński (1787) 78. Popiel (1806) 81.Hussarzewski (1810) 81. We Francji (1803,1808) 82. WRosji(1809,1812)83. Chiarini (1818) 84.
II. Psalm „zamordowanego Królestwa".....
Kołłątaj: „Plączące wierzby!" (1796) 85. Woronicz: „Stroić gęślewspominki zgasłego Syonu" (1800-1818) 88. Tomaszewski: „Drzewomelancholij!" (1814) 90. Gurski: „Wierzbo [...] co twa postać znaczy"(1817) 91. Lipiński: „Wierzba płacząca z brzozą" (1818) 92. Rzesiński:, jarzmo [...] ohydnej nie-woli" (1821) 93. Niemcewicz: „Zawieszęciebie na wierzbie płaczącej" (17%-1841) 94. Malczewski: „Nad brzegamiJordanu [...] z Hebrajską Rodziną" (l825) 98. Brodziński:„Lutniahebrajska" i Psalm Jeremiasza 99. Mochnac-ki: „o nowejJerozolimie [...] rozmyślają" (1828,1830) 103.

Rozdział 4. Melodie hebrajskie - Byrona, Heinego, Jehudy Halewiego........
I. Psalm 137 w Hebrew Melodies (1815) Byrona. 105
II. Melodie hebrajskie Byrona w Polsce
Odyniec 110. Górecki 111. Morawski (1841) 111, Klaczko (1843) 112.Pajgert 112. Turski (1862) 113. Krauze (1874) 114. Hirszband (1888)114. AdarnM-ski (1895) 115. Karpowicz(1906) 115,
III. Hebrdische l hraelitische Gesange Byrona w Niemczech....
IV. Psalm 137 i Hebrdische Melodien (1851) Heinego...
V. Jehuda ben Halevi Heinego w Polsce
VI. Jehuda Halewi w Polsce..
VII. Jewriejskije mielodii Byrona i Psalm 136 w Rosji.
VIII.Psalm w literaturze ukraińskiej..

Rozdział 5. „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże [...], Zapomnij o mnie".
Psalm więźniów, przychodniów, tułaczy w poezji romantycznej.
I. Przysięga pamięci. Psalm u Mickiewicza i naśladowców
Koźmian: „Lud Babilonu [...] Pęta w cichości oblewał łzami" 126.Mic­kiewicz: „Jeśli zapomnę," - „siadłszy płakać" (l 823-1845) 127.Jakubów-ski: „Dusza tylko w ojczyźnie" (1833) 131. Łada-Zabłocki:„szczęśliwy, kto zemstą ponurą" (1835) 132. Witwicki: „Jeśli nie w Panuzachowam nadzieję" (1836) 133. Sicmieński: s,Aż się wypełnią wszystkiedni tuła­czy" (1841) 136. Węgliński: ,jak [...] lud Syonu [...] tak onpłakał" 136.
II. Psalm Derwida - na harfie, lutni, wierzbowej fletni.Słowacki i inni... 138 Słowacki: Wenedzi „na brzegach Sekwany" i w„ziemi sybirskiej" (l 832-1840) 138. Paiyż (1832) 139. Godzina myśli(1833) 140. Anhelli (1837) 142. Lilia Weneda (1839) 142. Nasprowadzenie prochów Napoleona (1840) 145-Czajkowski: „tak piękna, takposępna razem, Jak babilońska wierzba" (1841) 145. Jaśkowski: „płaczącacóro Babilonu" (1843) 146.

Libelt:O miłości ojczyzny (1844) 147. Hoffmanowa: „obraz postępowa­nia Żydów wniewoli" f 1 846) 1 48. Anonim: „Śpiewa nieszczęsnej Polski imię" (l847) 148. Nieobecność Psalmu 136 -w kręgu Krasińskiego 149. GęsiUjejskiego i poetów mniejszych .
Ujejski: „płacz, Polsko! siostro Jeruzalem!" (1844-1855) 151. GęślJere-'• miasza (1844) 151. Dwaj aniołowie (1852) 152. Super fluminaBahylo-nis (1852) 152. W Paryżu (1855) 156. Anonim: „ponad cudzeusiadłszy zdroiska" (1855) 160. Górecki: „I ja tak nucę" (1860) 161.Pajgert: „cór judzkich" płacz „u rzek Babilonu" 162. „Na Babilon... DoJeruzalem" Norwida (1848-1872)
Pieśni społecznej czteiy stron (1848) 163. W odpowiedzi na dziewiąty„List z Poznania" (1849) 164. [Klaskaniem mając obrzękłe prawice...](1858?) 65.Moja Ojczyzna (IS6) 166. Pierścień Wielkiej Damy (1872)61.Rzecz o wolności słowa ( 1 869) 1 68. Assunta ( 1 870) 1 69.Notatki z mitologii. 210 (1865) 170. Nad Tybrem i nad Arnem. PsalmLenartowicza (1857-1887)
Super flumina Babylonis (1857) 171. Na przepadłe imię (1882) 173, Na wierzbę (mi) 176.

Rozdział 6. „Sławion ten mąż, co [...] węgły twe zatrzęsie rę
Hymn miłości i pieśń zemsty w poezji przed powstaniem stycznio­wym i po nim
I. Jagielskiego antologia przekładów (l 857)
II. Poezja i egzegeza. Parafrazy, przekłady, komentarze
Bujnicki 181.Byczewski(1854) 182.Chęciński(1862) 183.Baworowski(1863)184. Szujski (1866) 186. Pawłowski (1872) 187. Buczkowski (1884) 187.
III. „Żydowie polscy" „nad rzekami Babilonu"
Psalm w bóżnicy w Przedborzu (1760) 189. Psalm na cmentarzu wWar­szawie ( 1 826) 1 89. Psalm Jastrowa w synagodze warszawskiej ( 186 1 ) 1 90. Urbański: Lechia w niewoli babilońskiej (1863) 194. B. O.-głos lutnisty znad Bugu i Sekwany (1864) 196. Psalm Webera (1880) 199.Psalm Cyl-kowa(1883)200,
IV. „Psalm ludów zabitych" w poezji postyczniowej
1. „W te_schnocie nieba". Psalm a pieśń Faleńskiego (1868)
2. „Syn potępienia" „nad Babilonu wodami" u Asnyka  204
Do... (1868) 204. Wierzba na pustkowiu (1869) 206.
3. „Zerwanych strun narodu lira brzmiąca" Konopnickiej  207
Mojżesz ( 1 880) 207. Na cześć Jana Kochanowskiego (ok. 1 880- 1881)208. Z ksiąg prorockich. In exitu Israel (1883) 211. I/nagina(1886-1891) 217. 4/Vl 1890 r. (1890) 218. Hymn Nowej Polski (1898) 218.
4. Inni poeci — „zwróceni duchem w kraj Syonu"  219
Koroway-Metelicki: „w niewoli ciał i ducha" (1893) 219. Gomulicki: „Nad Eufratem córki Izraela" (1886) 220.

Rozdział 7. „Serca nasze wołać umieją tylko: 'Palestyna!'".
Psalm a sprawa polska i kwestia żydowska w prozie po 1 863 r. ... 223
I. Psalm Orzeszkowej: fraza potoczna i „stara legenda" (1873-1887) 224
Marta (1873)224. Silny Samson (1877) 225. Meir Ezofowicz (1878) 225. Wzimowy wieczór (1887) 227.
II. „Nigdy o niej nie zapomną". Szkice doobrazu współczesności

i próba biblijnej syntezy..
Bałucki, W żydowskich rękach (l 885) 228. Sewer-Maciejowski, Nadbrze­giem Rudawy (1881) 229, Prus: „niewola była potrzebna" 229.Maryań-ski: „Bóg wyniszczy ciemięzców" (1901) 232. I
II. Sienkiewicz,Jeż, Rodziewiczówna: „Ukrzepialiśmy ich dusze" .. 234

1. Sienkiewicz: „tęsknota [...] ku Rzeczypospolitej" (1880-1913) 234Niewola tatarska (l 880) - niewola babilońska 235. Ta trzecia (l 888):Żydzi nad Wisłą- Żydzi nad rzekami Babilonu 240. We mgle (1907);„Jeruzalem! jeśli cię kiedyś zapomną..." 246. Helena Modrzejewska(1909): „życie zewnętrzne" - „życie wewnętrzne" 249. Z dawnych dziejów(1913): „Pamiętajcie o starej ziemi" 250.
2. W kręgu Sienkiewicza...
Jeż, Nad rzekami Babilonu (1886) 252. Rodziewiczówna, Anima vilis (1893)253.

Rozdział 8. „ Oto są harfy naszych mistrzów stare ".
Psalmodie poetyckie u kresu niewoli...
I. „Psalm babiloński" w poezji młodopolskiej....
Rolicz-Lieder: „Miałbych Ciebie zapomnieć - zacny Czarnoleski!" 254.Żal (ok. 1890-1892) 255. Piosnka (1898) 255. Czy cię zapomnę? 256. Ktomi zażegł misterstwo w duszy*y kto sprawił... (l 896) 257. Żuławski:„nowa cytara na piewcę czeka" 257. Stance o pieśni (l 896) 259.Morstin: „Rapsod izraelskiego narodu" (1907) 259. Arnsztajnowa:„zdejmcie z wierzb swe muzyckie narzędzie (1910) 261. Teslar 262.
II. „Wspominamy cię. ojczyzno". Przekłady i parafrazy.
Galiński (1909) 263. Jankowski (1916)264. Wiśniewski (1916)266. Górski (1916)266. Symon (1917) 267.
III. Nad rzekami Babilonu. Księdza Bączkowskiego antologia poezji „Wychodźców o powrocie do ojczyzny" (1916)..

Rozdział 9. „Na wieżę [...] Pną się zmęczone narody".
Psalm Żydów i Polaków między wojnami..
I. Psalm Żydów - „marzycieli getta" i „miłośników Syjonu"... 281
Gordon - „miłośnik Syjonu" „nad rzekami Europy" 281. Zangwill -„ma­rzyciel getta" na Kongresie (1897) 281. Guttmana psalm w ŚwiętoSzała­sów (1925) 281. Hagada talmudyczna o pamięci Jerozolimy 283.Lu-twak: „bezsennych wieków psalm" (1901) 284. Ehrlich: „nie zapomną.Ciebie" (1919) 285. Rosenfeld: „Wróg nam harfy dał" (1920) 286.Brand-staetter: „Skonaj, o Jeruzalem, w mej piersi" 288. Inni poeci:„Syjonidy żałobne nam śpiewać" 289. Aszkenazy, Psalm 137 (1930) 291.
II. Psalm Polaków
1. Przekłady i parafrazy.....
Szeruda (1934) 292. Zaleski (1935) 293. Biemacki (1937) 294. Staff (1937) 295. Klawek (1938) 295.
2. „Wieczny Babilonie!". Psalmiczne echa w poezji międzywojennej . 296Tuwim: „Czemu płaczesz" (1924) 296. Kasprowicz 298. Słonimski: „Nadstłumieniem jakimś" (1936)
3. „Polscy prorocy" „u wód Babilonu" - w poezji czasu wojny . 300Słonimski 300. Ostrowski; „niepotrzebne lutnie" 301. Łobodowski: „nadbrzegiem Sekwany" 302. Miłosz: „w nowego babilonu murach" 302.Białoszewski 305. Bielatowicz 305. Janta-Połczyński, Psalm ukochaniaziemi (1944) 306. Broniewski: „Kędy rzeki babilońskie [...] wojskopolskie" (1942-1944) 307. Gwiazdy Babilonu (1942) 307. Ścia­na Placzu(1943) 309. Pieśń o Ziemi Świętej (1943) 309. Nad rzekami Babilonu(1943) 310. Middle East (1944) 311. Lewin, Przed Ścianą Placzu 312.
Rozdział 10. Jakże mamy nie śpiewać o Babilonie
- w literaturze współczesnej.
I. „Z narodów podbitych [...] mściciel". Przekłady i-parafraza.
Mirek (1946) 313. Tymczak (1947) 313. Bąk (1947, 1979) 314. Wójcik(1968) 315. Brandstaetter (1968) 316. Skwarmcki (1976, 1990) 317.Mi­łosz (1978) 317. Stabińska (1986) 318. Kamieńska (1988) 319. II. „Abyli śród nas tacy, co śpiewali obcym". Psalm Wata (1942-1956) 320Wierzby w Alma-Acie (1942) 320. Na melodie hebrajskie. 77(1956) 321.[Panienki cudne z Ofiru - branki w kipczackiej niewoli...] (1956) 324.
III, Stryjkowskiego ,JVa wierzbach... nasze skrzypce..." (1974)
IV. Woroszylskiego antypsalmw Babilonie (l965)..
V. „Tyle jeszcze miejsca pod wierzbami Babilonu". Psalmiczne
okruchy w poezji..
Wierzyński, Psalm o wierzbach 331. Grynberg: „siedzieliśmy i ginęliśmy"
334. Toporska: „wypominając niebieski Niemen" 334. Ihnatowicz, Tren
335. Jastrun: „Ty, który płaczesz w psalmach" 335. Karren: „Jerozolimomoja północna" 336. Pasierb: „tyle jeszcze miejsca pod wierzbamiBabi­lonu" 337.
Zakończenie. Wieża Babel nad rzekami Babilonu..
Super flumina Babylonis Psalm 136(137) in Polish Literaturę of the 19th-20th cent.
Summary...........

Produkt został dodany 02.03.2013 11:25.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 26.04.2017 11:47.

Produkt jest nowy.

do góry ↑