Książki i Komiksy » Książki naukowe i popularnonaukowe » Psychologia, socjologia » Socjologia ogólna »

KOBIETY W POLITYCE parytet rowność płci w polskim sejmie feminizm

KOBIETY W POLITYCE parytet rowność płci w polskim sejmie feminizm

Informacje o KOBIETY W POLITYCE parytet rowność płci w polskim sejmie feminizm

KOBIETY U WŁADZY
Spojrzenie z Sejmu

Redakcja naukowa:
Irena Pańków, Barbara Post

rok: 2010
stron: 174

-------------------------------------------------------------------------------------------
OPIS

Problematyka podjęta w prezentowanym zbiorze tekstów: "Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu"  mieści się w obrębie nurtu badawczego, który można określić jako "kobiety i polityka". 
W literaturze przedmiotu niedoreprezentowanie kobiet w życiu politycznym i elitach politycznych  często wyjaśniane jest na dwa sposoby: poprzez wskazanie czynników wpływających na małą "podaż" kobiet skłonnych do zajmowania się polityką lub też tych ograniczjących "popyt" na takie kobiety. Po stronie podażowej jako bariery wymienia się przyczyny społeczno-kulturowe: socjalizację, stereotypy, normy kultury, charakter kultury politycznej, różnorodne charakterystyki ekonomiczno-społeczne. Z kolei po stronie popytu słabsza aktywność polityczna kobiet i ich nieliczna obecność wśród elit jest przede wszystkim wynikiem dyskryminujących praktyk i charakteru relacji panujących pomiędzy aktorami politycznymi, co zresztą także jest elementem kultury politycznej. 
Osobliwością problematyki badawczej zawierającej się w nurcie "kobiety i polityka" - od czasu jej pojawienia się aż po dzień dzisiejszy - jest jej związek z feminizmem, rozumianym jako refleksja teoretyczna, ideologia, ale także jako ruch społeczny, z jego poszczególnymi fazami i falami. Feminizm jest naturalnie składnikiem i wyrazem znacznie szerszych przemian społecznych i kulturowych niż te zachodzące w świecie polityki.

------------------------------------------------------------------------------
SPIS TREŚCI

Irena Pańków, Barbara Post
Wprowadzenie ...

Barbara Post

Płeć kulturowa w polskim parlamencie ...........      17

Anna Radiukiewicz

O nierówności płciowej - opinie i diagnozy posłanek ......................     43

Ewa Nalewajko
Partyjne bariery awansu kobiet w polityce ......................     79

Zofia Kinowska
Matki, żony i posłanki. Strategie łączenia ról rodzinnych
z pracą poselską.................................................    105

Witold Betkiewicz
Demograficzno-społeczny obraz posłanek na Sejm RP.....    133


Bibliografia .................................................................................................    165
Noty o autorach...........................................................................................    171
Summary .....................................................................................................    173

Produkt został dodany 18.06.2011 22:46.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 18.06.2011 22:46.

Produkt jest nowy.

do góry ↑